Kerja sama dengan instansi di dalam negeri dan luar negeri. Kerja sama dalam negeri, misalnya Balai Bahasa Jawa Tengah, MGMP Bahasa Jawa di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY, ADISABDA, Badan Bahasa, ADOBSI, HISKI, dan lain-lain. Kerja sama luar negeri misalnya Universitas Utara Malaysia, Universitas Kebangsaan Malaysia, Kokushikan University, Leiden University, dan lain-lain