Kembali

Jalur jenjang Pascasarjana yang dibuka


SPMB-S2

SPMB Pascasarjana Program Magister

Dibuka 19 September 2023 s/d 13 October 2023

SPMB-S3

SPMB Pascasarjana Program Doktor

Dibuka 19 September 2023 s/d 13 October 2023

SPMB-S2 Beasiswa UNS

SPMB Program Magister Jalur Masuk S2 Beasiswa untuk Lulusan ...

Dibuka 19 September 2023 s/d 13 October 2023

SPMB-S3 Beasiswa UNS

SPMB Program Doktor Jalur Masuk S3 Beasiswa untuk Lulusan UN ...

Dibuka 19 September 2023 s/d 13 October 2023